Beauty & Skin LOOKZ gevestigd aan Stationsweg 26 6515 AD Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de privacywet hebben wij daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Beauty & Skin LOOKZ
Adres: Stationsweg 26 6515 AD Nijmegen
Telefoonnummer: 06-37278943
Website: beautyskin-lookz.nl
E-mailadres: info@beautyskin-lookz.nl 

Agnes Peters  is ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Beauty & Skin LOOKZ. Heb je vragen over deze privacyverklaring dan zijn wij te bereiken via info@beautyskin-lookz.nl .

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Beauty & Skin LOOKZ verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het intakegesprek, omdat onze cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Beauty & Skin LOOKZ verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden aan mij verstrekt met toestemming van de ouder/ verzorger van de cliënt.
Daarnaast heb ik foto’s van cliënten. Ook deze foto’s worden gemaakt met toestemming van de cliënt. Hiervoor dient de cliënt een verklaring te tekenen. De cliënt kan ten alle tijden deze toestemming intrekken. De cliënt kan dit aangeven bij Agnes Peters of via info@beautyskin-lookz.nl .

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Beauty & Skin LOOKZ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Beauty & Skin LOOKZ  verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de client via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Beauty & Skin LOOKZ mailt cliënten met aanvullende gegevens in de vorm van een nieuwsbrief omtrent events, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent diensten en producten. Hiervoor geeft de cliënt mondeling toestemming tijdens het intakegesprek. Indien de klant hierover niet geïnformeerd wilt worden, wordt het e-mailadres niet genoteerd.
Beauty & Skin LOOKZ verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van facturen.
Beauty & Skin LOOKZ verwerkt persoonsgegevens in de zin van voor- en na foto’s om resultaten ten aanzien van huidverbetering te kunnen bekijken.
Beauty & Skin LOOKZ gebruikt persoonsgegevens voor de afhandeling van een betaling.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Beauty & Skin LOOKZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de cliënt duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens; Indien de cliënt langer dan twee jaar niet geweest is, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Beauty & Skin LOOKZ verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Beauty & Skin LOOKZ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Beauty & Skin LOOKZ. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via info@beautyskin-lookz.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Beauty & Skin LOOKZ wijst de cliënt tevens op de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Beauty & Skin LOOKZ neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via info@beautyskin-lookz.nl . Beauty & Skin LOOKZ heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

De computer van Beauty & Skin LOOKZ is beveiligd met een wachtwoord.
De computer van Beauty & Skin LOOKZ is voorzien van een beveiligingssoftware
De computer heeft een passende firewall
Het programma waarmee persoonsgegevens bewaard worden is beveiligd met meerdere wachtwoorden.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als de cliënt ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, dan kan de cliënt contact opnemen via info@beautyskin-lookz.nl . Informatie wordt dan verwijderd.

Huisregels salon

Het maken van een afspraak
Beauty & Skin LOOKZ werkt uitsluitend volgens afspraak en niet op zon- of feestdagen. Een afspraak maken kan via het online systeem. Kies uw behandeling(en) en boek online. Verder kunt u mij bereiken via de telefoon. Als ik in behandeling ben, kan ik de telefoon helaas niet opnemen. Laat dan een voicemail achter en ik bel u z.s.m terug. 
Wees op tijd
Zorg dat u tijdig (5 minuten voor de afgesproken tijd) aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is.
Te laat komen
De gereserveerde tijd wordt speciaal voor u vrij gehouden. Mocht u dus te laat op de afspraak zijn kan deze tijd helaas van de behandelingsduur af gaan. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel berekend.
Verhindering of annulering van de afspraak
U kunt de afspraak 24 uur voor de behandeling kosteloos verschuiven of annuleren. Wanneer u binnen 24 uur voor de behandeling afzegt of de afspraak niet nakomt (No-Show) zal 50% van de door u gekozen behandeling in rekening worden gebracht. 
‚ÄčBetalingsmogelijkheden
Behandelingen worden betaald per pin of contant.
Klachten of ontevreden?
Ik doe er alles aan om de beste kwaliteit, diensten en producten aan te bieden, maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht hebt. In dat geval stel ik het zeer op prijs dat u contact met mij opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
Privacy
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Beauty & Skin LOOKZ en worden niet verstrekt aan derden.
Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Beauty & Skin LOOKZ hebben een geldigheidsdatum van 1 jaar vanwege de constante wijziging in prijzen op de markt. Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Vergeet u deze, dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed. Cadeaubon geven? Deze kunnen alleen opgehaald worden.
Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld.

Overig
Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

Iedereen die gebruik maakt van mijn voorzieningen verklaart akkoord te gaan met de Huisregels c.q. Voorwaarden